Употребление будущего и "будущего в прошлом" изъявительного наклонения

Будущее время изъявительного наклонения показывает действие, которое, по твердому убеждению говорящего, совершится в будущем. Например:

 

Այս տարի երեխան դպրո՞ց գնալու:

 

Здесь вопрос не о том, пойдет или нет ребенок в школу; говорящий твердо знает, что в каком-то возрасте все должны пойти в школу, вопрос в том, достиг ли ребенок этого возраста.

Возможные ответы:

– Այո, գնալու է:

– Ոչ, չի գնալու:

– Չգիտեմ, գնալու է, թե չէ:

Из последнего ответа можно заключить, что говорящий не уверен, в этом или не в этом году ребенок дорастет до нужного возраста, скажем, если ребенок мало знакомый; или можно заключить, что решение о том, чтобы именно в этом году пойти в школу, еще не принято или об этом решении говорящему не известно и т.д., но сам факт, что ребенок пойдет-таки в школу, не подлежит сомнению.

Носитель армянского языка употребляет будущее время изъявительного наклонения, когда говорит о твердых намерениях на момент речи, о таких событиях в будущем, которые, с его точки зрения, не подлежат сомнению и обсуждению, не допускают, не предполагают никаких условий, способных изменить предстоящее. Например:

Այս կիրակի գնալու ենք Վահանենց տուն, Դու սովորելու ես Սորբոնի համալսարանում: – выражено твердое намерение.

Ձեր ինքնաթիռը ժամը հինգին է մեկնելու: Գագիկը վաղն է գալու Մոսկվայից: – выражено твердое знание, связанное с работой авиалиний.

"Будущее в прошлом" изъявительного наклонения обозначает действие, которое, по мнению говорящего, должно было произойти после какого-то момента в прошлом. В момент речи говорящему либо неизвестно, произошло ли это действие, либо оно не произошло, и тогда то обстоятельство, которое помешало событию (непредвиденное, неучтенное и т.п. обстоятельство), передается прошедшим простым временем. Ср.

– Երեկ նա մեկնելու էր Երևան: Չգիտե՞ս, մեկնե՞ց, թե՞ չէ:  

– Երեկ նա մեկնելու էր Երևան, բայց հիվանդացավ, չկարողացավ մեկնել: