Употребление "будущего в прошлом" желательного и сослагательного наклонений (20)

Если будущим временем желательного наклонения и будущим временем сослагательного наклонения мы выражаем условие и следствие, которые представлены как возможные, ожидаемые, реальные, то временем "будущее в прошлом" желательного и сослагательного наклонений, наоборот, выражаются такие условие и следствие, которые представлены как невозможные, неожидаемые, нереальные.

 

С одной стороны,

если действие относится к прошлому, ясно, что уже невозможно вернуть то время, а следовательно, и то условие:

Եթե երեկ անձրև չգար, կգնայինք ման գալու:

 

С другой  стороны,

если действие относится к настоящему или будущему, временем "будущее в прошлом" говорящий выражает, что он не верит в реальность условия. Иными словами, если будущее время  сослагательного наклонения обозначает предполагаемое действие в будущем, которое МОЖЕТ совершиться при определенном условии, то прошедшим временем сослагательного наклонения обозначается действие, которое МОГЛО БЫ совершиться при определенном условии (выраженном прошедшим же временем желательного наклонения), но не совершается. Ср.

 

Եթե հիմա անձրև չգար, կգնայինք ման գալու: (Բայց, ցավոք, անձրև է գալիս:)

 

Եթե վաղը ազատ լինեի (ժամանակ ունենայի, կարողանայի), միասին կայցելեինք բժշկուհուն: (Բայց, ցավոք, վաղը ազատ չեմ լինի, ժամանակ չեմ ունենա, չեմ կարողանա:)