Суффиксы, образующие прилагательные

Наиболее употребительны следующие суффиксы:

Суффикс

 Примеры

-ական (13)

հայրական, ժողովրդական, երաժշտական

-ային (12)

հյուսիսային, ամառային

-անի (17)

լեզվանի, մեծքթանի

-ավոր (18)

տաղանդավոր, գունավոր

-ե (вариант -յա) (12)

կավե, ապակյա

-ելի, -ալի (18)

սիրելի, զարմանալի

-իկ (19)

փոքրիկ, քաղցրիկ

-յալ (бывш. -եալ) (22)

անցյալ, Սառուցյալ (օվկիանոս)

-յան (18)

հունվարյան, երևանյան, աջակողմյան  

-ոտ (19)

ճաշոտ, կեղտոտ

Самая распространенная приставка – ան-  со  значением отрицания: անհաղթ, անկիրթ, անսպասելի,  и т.д. (12,22)