Склонение относительного местоимения

որ(20)

Относительное местоимение որ связывает относительное придаточное предложение с главным, в котором можно указать слово, представленное в относительном придаточном предложении относительным местоимением (антецедент). См.

Սա չորրորդ տաքսին  է: Ես տաքսի եմ նստում: = Սա չորրորդ տաքսին է, որ նստում եմ:

Մի բաժակ ջուր բերեիք ծերուկիս: Իմ սիրտն այստեղ չէ: = Մի բաժակ ջուր բերեիք ծերուկիս, որի սիրտն այստեղ չէ:

Местоимение որ в единственном числе склоняется по типу -ի, а во множественном числе – որոնք – по типу -ց.

Неперсонифицированное склонение

Персонифицированное склонение

ед. ч.

мн. ч.

Им.-вин. п.

Им. п.

որ(ը)

որոնք (որ)

Род.-дат. п.

Род.-дат.-вин. п.

որի(ն)

որոնց

Отл. п.

 

որից

որոնցից

Тв. п.

 

որով

որոնցով

Местн п. *

 

որում

որոնցում

* Часто прибегают к обороту որի մեջ, որոնց մեջ.