3.ԹՒԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ

Թիւ, համրանք, կարգ ցոյց տւող ածականները կոչւում են թւական անուն. օրինակ՝ մէկ, երկու, չորս, առաջին, երկրորդ, չորրորդ և այլն:

     

  1. Գրել տառերով մէկից մինչև յիսուն բոլոր թւական անունները:
  2.  

  3. Գրել առաջինից մինչև տասներորդ կարգ ցոյց տւող թւական անունները: