"Բավիղի մեջ" շարքից

Դողում է հույսը բավիղում անծիր`այնպես բացահայտ, 
Ինչպես որ սիրո բառերն առաջին դողացին շրթիս:
Դողում է հույսը բավիղում անծիր, բայց բնազդային 
ինչ որ մղումով մենք գնում ենք դեռ (անիմաստ պայքար):
Քիչ հետո մենք էլ կխազենք պատին.
" ...և հույսը մեռավ":