Սև ԱՉԵՐԵՆ ՇԱՏ ՎԱԽԵՑԻՐ

Սև աչերեն շա’տ վախեցի’ր,-
Էն մութ, անծեր գիշեր է.
Մութն ա’հ է, չարքեր շա’տ կան,-
Սև աչերը մի’ սիրե:
Տե’ս իմ սիրտս - արուն-ծով է.
Էս չարքերը զարկեցին.
Էն օրվանեն դադար չունիմ-
Սև աչերը մի’ սիրե…