ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԴԱՆԻԵԼ ՎԱՐՈՒԺԱՆ 1884-1915

     Դանիել Վարուժանը ծնվել է 24 ապրիլի 1884 թվին Սեբաստիայի նահանգի Բրգնիք գյուղում: Սոորել է Վենետիկի Մուրատ-Ռափայելյան վարժարանում: Բարձրագույն կրթությունը ստացել է Գենտի (Բելգիա) համալսարանում: Վերադառնալով հայրենիք՝ զբաղվել է ուսուցչությամբ. Սեբաստիայի Արամյան վարժարանում դասավանդել է հայերեն և ֆրանսերեն, հայ գրականություն, սահմանադրություն և քաղաքատնտեսություն, Թոքատի (Եվդոկիա) ազգային ճեմարանում՝ հայ գրականություն, տնտեսագիտություն, բարոյագիտություն, ֆրանսերեն, Կ.Պոլսում (1912-15, ապրիլ) եղել է Լուսավորչյան վարժարանի տնօրենը:
Դանիել Վարուժանը ձերբակալվել է թուրք իշխանության կողմից 11 ապրիլի 1915 թ., սպանվել է 13 օգոստոսի 1915 թ.: