ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Դավթակ Քերթող

(VII դար)

   Բանաստեղծ Դավթակ Քերթողն ապրել է VII դարում: Կենսագրությունն անհայտ է:
Ստեղծագործություններից պահպանվել է միայն "ՈՂԲՔ Ի ՄԱՀՆ ԶԵԻԱՆՇԵՐԻ ՄԵԾԻ
ԻՇԽԱՆԻՆ": Այդ բանաստեղծությունը բերում է Մովսես Կաղանկատվացին իր
“Պատմություն Աղվանաց” գրքի մեջ, աղբյուր ունենալով V – X հայ պատմիչների
գործերերը և հայկական ձեռագրերը:

 

Թարգմանությունը՝ Պետրոսյան Մարիամ: