ԼՈՒՍԱԲԱՑ

Լույսը առավ սարին,
Սարսռում է սարը.
Սարերը վեր թռան:

Հավքն արթնացավ ծառին,
Սարսռում է ծառը.
Ծառերը վեր թռան:

Քարայծն ելավ քարին,
Սարսռում է քարը.
Քարերը վեր թռան...

Եվ ինձ մի պահ թվաց`
Քարերի տակ քնած
Դարերը վեր թռան: