ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հովհաննես Թլկուրանցի
(XIV-XV դարեր)

   Հովհաննես Թլկուրանցու կենսագրությունն անհայտ է: Նա ապրել է XIV-XV
դարերում: Բանաստեղծություններից մեկում նա գրում է, որ 70 տարեկան է:
   Հովհաննես Թլկուրանցու բանաստեղծություններն առաջին անգամ հրատարակվել են հայկական առաջին տպագիր երգարանում Հակոբ Մեգապարգի կողմից 1513 թվին:
   Մինչ վերջերս ընդունված էր, որ բանաստեղծ Թլկուրանցին և Կաթողիկոս
Հովհաննես Թլկուրանցին, որն ապրել է XV-XVI դարերում,- նույն անձն է: Ըստ
այդմ, համարվում էր, որ Թլկուրանցին առաջին միջնադարյան բանաստեղծն է,
որի ստեղծագործությունները տպագրվել են իր կենդանության օրոք: Սակայն
այժմ ապացուցված է, որ բանաստեղծ Հովհաննես Թլկուրանցին ապրել է XIV-XV դարերում, և չի կարելի նրան նույնացնել Կաթողիկոս Հովհաննես Թլկուրանցու հետ:

 

 

Թարգմանությունը՝ Պետրոսյան Մարիամ: