ՊԱՂ ԱՂԲՅՈՒՐԻ ՄՈՏ

Պաղ աղբյուրի մոտ կանգնած մի աղջիկ,
Ձեռին սափոր բռնած, ջուրն էր անուշիկ,
Աչք ունքը ղալամով քաշած գեղեցիկ.
Մայրիկ զարնվեցա` սիրում եմ նորան.
Մի փոքրիկ ակնարկով արավ ինձ նշան:

Պաղ աղբյուրի մոտ պարտիզում նստած.
ՈՒնեինք լավ գինի, գառան խորոված,
Երգում էին պարում շրջան բոլորած.
Մայրիկ զարնվեցա` սիրում եմ նորան.
Մի փոքրիկ ակնարկով արավ ինձ նշան:

Ման էր գալիս ընկերներով միասին,
Կարծես հրեշտակ էր, չէր նա հողածին,
Մազերն ոսկեգույն, ճակատը լուսին.
Մայրիկ զարնվեցա` սիրում եմ նորան.
Մի փոքրիկ ակնարկով արավ ինձ նշան:

Երանի այն ավուր, հազար երանի,
Տեսության ես կրկին լինեմ արժանի,
Առանց նորան երբեք չեմ մնալ կենդանի.
Մայրիկ զարնվեցա` սիրում եմ նորան.
Մի փոքրիկ ակնարկով արավ ինձ նշան: