ՍԱՍՈՒՆԱ ՍԱՐ

Առանց վախի, առանց ահի,
Քաջերու տուն` Սասունա սար,
Քեզնից հրդեհ կըպատահի,
Կրակի բուն` Սասունա սար:

Եկավ ողջ Արաբիստանը,
Որ նվաճե Հայաստանը,
Քեզ չըհաղթեց Չինկիզ-խանը,
Կեցար կանգուն, Սասունա սար:

Հայաստանը նոր կանաչեց,
Թշնամին տեսավ, ամաչեց,
Աշխարհը քեզի ճանաչեց,
Առար անուն` Սասունա սար:

Թշնամաց դուք դահիճներ եք,
Թունավորող կարիճներ եք,
Սարերու մեջ կտրիճներ եք,
Դու և Զեյթուն, Սասունա սար:

Վերացավ խավար գիշերը,
Քայլեց երկնային լապտերը,
Կըսպասեն քո կտրիճները,
Քեզնից գարուն` Սասունա սար: