ԷՍ ԱՌՈՒՆ

Էս առուն ջուր է գալի,
Մի տեսեք` ո՞ւր է գալի.
Գա'լիս է', գա'լիս է' սե'ր անե':
Քենին մահանա արել,
Իր յարին հյուր է գալի.
Գա'լիս է', գա'լիս է' սե'ր անե':

Վարդ եմ քաղել մաղերով,
Վեր եմ դըրել շաղերով.
Գա'լիս է', գա'լիս է' սե'ր անե':
Արի', իմ սիրական յար,
Առաջ գամ քեզ տաղերով.
Գա'լիս է', գա'լիս է' սե'ր անե':

Տանըս տակին կա նըռնի,
Ես բարձ բերեմ դու կըռնի.
Գա'լիս է', գա'լիս է' սե'ր անե':
Ես դու մի բաղում պիտենք,
Դու չինարի, ես նըռնի.
Գա'լիս է', գա'լիս է' սե'ր անե':