ԻՆՉՈ՞Ւ ԲԻՆԳՅՈԼԸ ՄՏԱՐ

Ինչո՞ւ Բինգյոլը մտար,
Դըլե Մըկոնդե',
Բաղի բըլբուլը գտար,
Ափոն թըխ կոնդե':

Թխկոն, թխկոն, թըխ կոնդե',
Ափոն կոնդե, թըխ կոնդե',
Ափոն կոնդե, թըխ կոնդե'.
Դըլե Մըկոնդե.
Ափոն թըխ կոնդե':

Սուսամ սըմբուլ,
Բաղի բըլբուլ.
Ինչո՞ւ Բինգյոլը մտար,
Դըլե Մըկոնդե',
Ափոն թըխ կոնդե':