ԼԵ, ԼԵ ՅԱՄԱՆ

Լե, լե, յամա՜ն,
Մեր տուն, ձեր տուն դիմաց-դիմաց.
Լե, լե, յամա՜ն,
Հերի'ք անեմ աչքով իմաց,
Յամա՜ն, յամա՜ն, յա՜ր:

Լե, լե, յամա՜ն:
Դու ելեր ես կայներ ես դուռ,
Լե, լե, յամա՜ն,
Ես քու սիրյց սավդալի ծուռ,
Յամա՜ն, յամա՜ն, յա՜ր:

Լե, լե, յամա՜ն,
Արև դիպավ Մասիս սարին,
Լե, լե, յամա՜ն,
Կարոտ մնացի ես իմ յարին,
Յամա՜ն, յամա՜ն, յար: