ՀՈ՜Յ ՆԱԶԱՆ ԻՄ

Հո՜յ, Նա'զան իմ, Նազան իմ,
Ջա՜ն, Նա'զան իմ, Նազան իմ.
Նա'զան, դուն բարով եկար,
Կանաչ սարերով եկար,
Խոր-խոր ձորերով եկար:
(2)
Գարնան սիրուն ծաղիկ ես,
Հո՜յ, Նա'զան իմ, Նա'զան իմ,
Ինձ համար աղունիկ ես,
Ջա՜ն, Նա'զան իմ, Նա'զան իմ,
Գըլխիս վըրով պըտիտ տուր,
Հո՜յ, Նա'զան իմ, Նա'զան իմ,
Նաշխուն թև թիթեռնիկ ես.
Ջա՜ն, Նա'զան իմ, Նա'զան իմ:
Յար ջան, դուն բարով եկար,
Կանաչ սարերով եկար,
Խոր-խոր ձորերով եկար:
(2)