ՇՈՂԵՐ ՋԱՆ

Ամպել ա, ձուն չի գալի,
Շողե՜ր ջան.
Սարիցը տուն չի գալի,
Շողե՜ր ջան.
Դու շորորա', դուն օրորա',
Շողե՜ր ջան.
Ամպի տակին ձուն կերևա,
Շողե՜ր ջան:

Սիրտս կրակով լցված,
Շողե՜ր ջան.
Աչքերիս քուն չի գալի,
Շողե՜ր ջան.
Դու շորորա', դուն օրորա',
Շողե՜ր ջան.
Ամպի տակին ձուն կերևա,
Շողե՜ր ջան:

Հուրք ա թափում վերիցը,
Ես վառվա քո սերիցը.
Վարդավառին ինձ համար
Ձուն բեր դու սարերիցը:

Սարի գլխին ձյուն եկավ,
Շեկլիկ յարս տուն եկավ,
ՈՒն կերևա, ձուն կերևա,
Բերդի տակին տուն կերևա:

Աշունն եկավ սարիցը,
Տերև թափեց ծառիցը.
Շողոն դարդով լցվել ա՝
Հեռացել ա յարիցը: