ԱՅ ԱՂՋԻԿ, ԾԱՄՈՎ ԱՂՋԻԿ

Ա՜յ աղջիկ, ծամով աղջիկ,
Վա՜յ, ծամով աղջիկ,
Շաքարից համով աղջիկ.
Ընջավոր, փընջավոր, ա'յ ծամով աղջիկ,
Կարճըլիկ, կուրճուլիկ, վա'յ համով աղջիկ:

ՈՒնքերըդ խելքըս տարավ,
Վա'յ, խելքըս տարավ,
Թուխ աչքերըդ ծով աղջիկ.
Ընջավոր, փընջավոր, ա'յ ծամով աղջիկ,
Կարճըլիկ, կուրճուլիկ, վա'յ համով աղջիկ:

Կապել ես քիրման գոտիկ,
Վա'յ, քիրման գոտիկ,
Մարդ չես թողնում քեզ մոտիկ.
Ընջավոր, փընջավոր, ա'յ ծամով աղջիկ,
Կարճըլիկ, կուրճուլիկ, վա'յ համով աղջիկ: