ՍՈ'ՆԱ ՅԱ՜Ր

Սո'նա յա՜ր, Սո'նա յա՜ր,
Սո'նա սիրուն, Սո'նա յա՜ր,
Վարդավառը գալիս ա,
Սո'նա յա՜ր, Սո'նա յա՜ր,
Ծաղիկը ցնծալիս ա,
Սո'նա սիրուն, Սո'նա յա՜ր,
Ա՜յ գյուլում կանչող աղջիկ,
Սո'նա յա՜ր, Սո'նա յա՜ր,
Ձենդ ծլվլալիս ա,
Սո'նա սիրուն, Սո'նա յա՜ր:

Կանաչ տեղը՝ բաղում ես,
Պարի միջին խաղում ես,
Կաքավի պես սորալով,
Տղաներին դաղում ես: