ՔԵԼԵՐ, ՑՈԼԵՐ

Քելեր, ցոլեր՝ իմ յարը,
Արևի տակին
Քելեր, ցոլեր՝ իմ յարը,
Սարի սովոր,
Մեն մենավոր,
Շեկ տղա,
Շող արեգակ,
Թող արեգակ,
Ե'կ տղա:
Քելեր, ցոլեր՝ իմ յարը,
Գերանդին ուսին
Քելեր, ցոլեր՝ իմ յարը.
Հով ծառի տակ,
Զով ծառի տակ,
Ե'կ տղա,
Հունձ ես արել,
Քրտինք դառել՝
Շե'կ տղա:
Քելեր, ցոլեր՝ իմ յարը,
Ջա'ն աչքի լուսին,
Քելեր, ցոլեր՝ իմ յարը.
Հով է, քնիր,
Զով է, քնիր,
Շե'կ տղա,
Հունձ ես արել,
Շատ բեզարել՝
Շե'կ տղա: