ԳՆԱՑ ՁՄԵՌՆ

Գնաց ձմեռն, եկավ գարուն,
Հալեց ձնիկ վեր սարերուն,
Երթար, լցվեր բարակ առուն.
Վա՜յ, լե', լե', լե', ջա՜ն լե', լե', լե',
Ջա՜ն, լե', լե', լե', վա՜յ լո՜, լո՜, լո՜:

Աղբրանց-արուն* մեջ քարերուն,
Դեղին սուսան՝ վեր սարերուն,
Փունջ մանուշակ՝ մեջ ձորերուն.
Վա՜յ, լե', լե', լե'...

Կանաչ կարմիր գույն-գույն ծաղկունք,
Դաշտեր ամեն էրունք, թռչունք,
Ձենիկ կուգա գառնիկ, մաքուն, -
Վա՜յ, լե', լե', լե'....
______________
* Ծաղկի անուն է, կարմիր գույն ունի