ԵՍ ՔԵԶ ՏԵՍԱ

Ես քեզ տեսա,
Սիրտս էլավ ցիր ու ցան.
Յար, արի, արի, արի,
Ախ, արի, արի,
Վախ, արի, արի,
Ես քեզ ի՞նչ արի:
Լուսնակ գիշեր
Սիրտս կուլա քեզ համար,
Յար, արի, արի, արի,
Ախ, արի, արի...
Գիշեր-ցերեկ
Մտածում եմ քեզ համար,
Յար, արի, արի, արի
Ախ, արի, արի...
Սարից իջա,
Յարս դռան կանգնած էր
Յար, արի, յար, արի,
Ախ, արի, արի...