Թե գեթ անգամ, գեթ մեկ անգամ սիրել ես ինձ

Թե գեթ անգամ, գեթ մեկ անգամ սիրել ես ինձ.
Աչք ես թարթել ճանապարհիս գեթ ակնթարթ,
ապա դու ինձ սիրել ես ճիշտ` հավերժորեն:
1996թ.