ՈՍԿԻՆ ԵՎ ՑՈՐԵՆԸ

Ոսկին թագավորելիս պահանջում էր, որ բոլոր նյութերը երկրպագեն իրեն։ Նա թագավոր էր կոչում իրեն, որովհետև թագավորի պատկերն էր եղել, և դրանով ամբարտավանում էր արծաթագործների և ուրիշների վրա ևս։ Բոլորը եկան երկրպագելու, բայց ցորենը չեկավ, ասելով. “Թող առաջ ինքը՝ ոսկին, գա ինձ երկրպագելու”։