Աքասիաներու շուքին տակ

Աքասիաներու շուքին տակ
Ծաղիկներեն հուշիկ թերթեր կը թափե
բուրումներով օծուն հովիկն իրիկվան,
հոգիներուն կ՚իջնե երազ մը բուրյան,
ի՜նչ հեշտին է մթնշաղն այս սատափե:
Աքասիաներ, գինով լույսե ու տապե,
օրորվելով մաքուր շունչ մը կը հեւան.
մինչ կը ձյունե ծաղիկն իրենց հոտեւան՝
զոր խոլաբար հովը գրկել կը շտապե:
Ու լույսն անոնց ,անխոս հուրի՜ դյութական.
հըմայագեղ ու վարսքերով արծաթե,
շատըրվանին կ՛իջնե գուռին մեջ կաթե:
Ջուրը ցայտքեն ծաղիկ ծաղիկ կը կաթե,
վըճիտ, ինչպես լույսե արցունքը մանկան,
նըվագն անոր կը հեծեծե հեշտական:
Ծաղիկներեն հովը թերթեր կը թափե...: