ՓՈՒՆՋԵՐԸ

Գ. Շահինյանի հիշատակին

Դեռ չողջունած երազներու ջինջ առտուն`
Հովեն փչված մոմի մը պես շիջար դուն:
Տերևին հետ հովերն ըզքեզ ալ տարին
Միացընել մահվան ահեղ շրջպարին:
Հիշատակի ծաղիկներու փունջեր թարմ
Քու շիրիմիդ վըրա սփռել կ’ուղարկեմ.
Փունջեր ցողված արցունքներուս շիթերեն,
Զոր հեռավոր բարեկամեդ կը բերեն:

<1903, հունվար>