ՎԵՐԱԴԱՐՁԻ ԵՐԳ

Կսկիծ կա սրտիս մեջը վիրավոր`
Զոր արևին լո՜ւյսն անգամ չի բուժեր.
Խորունկ ու ցավոտ մորմոքում մը որ`
Ա՜հ, պիտի լայննա՜ երբ իջնե գիշեր:

Կը հյուծին ցոլքերն լույսին հեռավոր,
Խարույկի մը պես` որ վաղ է մաշեր.
Բայց դեռ կը հուզե զիս տեսիլք մ’աղվոր`
Զոր ինձ կը բերեն անցյալին հուշեր:

Ու պիտի ապրի՜մ, վիշտը նոր ուժեր
Կը բերե հանկարծ հոգվույս սիրավեր,
Կյանքին կը դառնամ դեռ չըրած գիշեր:

Փուշեր նետվեցան օրե օր վերքիս,
Ու հոն հեծեծանք մը բերին հովեր,
Բայց սիրո հույս մը կ’արևե հոգիս: