ԱՅԳԵՐԳ

Սարերուն մեջ կը կոծկոծի այգուն` կոչնակը վանքին,
Եղնիկները մըթնշաղին դեպ ի գետափ կը դիմեն.
Աղջիկ մըն է կարծես հովը` գինով մուրտի բուրումեն`
Որ ջուրերուն վըրա կը դառնա սարսուռի պարն հեշտագին:

Վանքի քովի արահետեն կարավանները կ’անցնի՜ն,
Բոժոժներուն երգը լալով գիշերին մեջ տրտմորեն.
Մինչ կը սպասեմ ջինջ լույսերուն` որոնք ծագիլ կը համեն.
Ու կը լսեմ շշուկներն` որ կը հծծեն մեջը ցանկին:

Կիրճին խորը, ժայռին ծոցն է գյուղանըկարը փռված,
Տարտամորեն, հսկայական, արծիվի մը ձևերով,
Մագիլները խորասուզած խորշերու մեջ մըթամած:

Արբշիռ բույրեն` զոր կը բերե ինծի առտուն անխըռով,
Ես կ’երազեմ ծառերուն տակ ու կըսպասեմ խոլաբար,
Լույս պարիկին` որ իղձերս պըսակելու պիտի գար: