ՎԱՅՐԿՅԱՆՆԵՐ

Ո՜վ սիրական խավարներ: Կենդանի՜ երազ
դանդաղ գիշերներու, ուր կի՛րքը միայն նայվածքներ
ունի: Ու մի՛շտ, մի՜շտ, անխոնջ կերպով, անպատում
մելամաղձությունը Համբույրին: