ՄԵՂՈՒՆԵՐԸ

Տենչանքներըս, տարագնացի՜կ մեղուներ,
Ոսկի երիզ մը բանալով
Ու զանակներ անձրևելեն
Թըռան գացին երամ երամ.
Անցան գացին դարուղիեն,
Կիսաթափանց մըշուշներու ապրշում քողքը պատռելեն
Եվ հածելեն մեջն արևին ոսկեծաղիկ մառախուղին:

Արևակի, սուտակներու ու զյումրյութի
Փաղփուն երանգը ծըծելով իրենց չորս դին.
Ծործորներեն, բացավայրեն
Ու ցորենի գանդաշներեն անցան անդին.
Ես գետափին մոտ մընացի վարատական,
Մելամաղձիկ երազս հըղած
Դեպ հեռավոր ծաղկաստաններ`
Ուր թառեցան մեղուներն իմ տենչանքներուս:

Մեղուներն իմ տենչանքներուս`
Միջօրետքի պահերեն վերջ,
Որոնց դարձին ես կըսպասեմ`
Ուղեկուրուս զակատելով:
Ահա՜ օրն ալ մըթագնեցավ,
Եվ ես ի զո՜ւր տարաժամ
Դեռ կըսպասեմ անոնց հևքոտ ու մեղրազօծ վերադարձին:

Ա՜հ, այս ցայգուն
Պիտի անցնիմ դարձյալ Վախիս ճամբաներեն.
Ալ հափրացա՜ծ, հուշակորույս,
Գիշերներու ըմպած գինին խավարածոր,

Պիտի անցնի՜մ ես այս գիշեր`
Երկյուղիս սեպ ճամբաներեն,
Իմ գանկիս տակ
Հույսի ոսկի բոցին անուրջն առկայծելեն:

Ալ հոգնա՜ծ եմ
Ըսպասելեն տենչանքներուս մեղրին անույշ,
Ու տարաժամ այս հածումին մեջ երջանի՜կ պիտի ըլլամ`
Եթե թունեղ խայթ իսկ բերեն
Ուղեմոլար մեղուներն իմ տենչանքներուս: