ՀՈՒՇԱՊՍԱԿ

Թուղթին վրա ճերմակ
Էջ մը սարսըռուն,
Կամ գանկերուն տակ
Հույլերն հուշերուն,
Կը ձուլեն հըստակ`
Հիշատակն անհուն…

Եվ թող անապակ`
Նկարն այս սիրուն,
Ձոն ըլլա` շիտակ
Թարգման սիրտերուն.
Ձոնը` հիշատակ`
Անձայն, բայց խոսուն:

1902, Սվազ