ԱՉՔԵՐԴ

Փոքրիկ Արշալույսին

Սընդուսե գըգվոտ եթերն աչքերուդ
Ձյունափայլ ճակտիդ պարփակումին տակ,
Գոհարատուփն է հըմայքով ջերուտ,
Մետաքսառէջ, նուրբ կողքով ըսպիտակ:

Բայց ադամանդի զերթ ցոլք փալփըլուն,
Արցունքի երբոր շիթն հոն չի՛ դողար,
Թովանքը կապույտ այդ երկինքներուն
Կը խուսափի, զերթ անծաղիկ թաղար:

Եվ կամ գոհարի տուփին պես փայլուն,
Բյուրեղ արցունքն, ուր երբեք չի ցոլար,
Արևակին կամ թոշ սուտակներուն,
Զըրկըված շողեն, ցոլքեն դողահար: