ԳԻՏԵ՞Ս, ՍԻՐԵԼԻՍ...

Գիտես, սիրելի՛ս,
Ո՛վ է անխելքը,
Եվ անբուժելի՝
Ո՛ր խոցն ու վերքը.
-Երբ ո՛չ թե կտրում,
Այլ համբուրում ես
Քեզ անխղճորեն
Հարվածող ձեռքը:
 
 
Գեղեցիկ ես դու, ինչպես բոլորը,
Որոնց սիրում են...
Եվ կախարդիչ ես, ինչպես բոլորը,
Որոց չեն տիրել.
Եվ անսովոր ես,
Քանի որ նոր ես...