ՊԱՏՐԱՆՔ

Ուտելուց առաջ նայում եմ մի պահ
(Խորհուրդ եմ տալիս, որ դու էլ նայես),
Մեջտեղից կիսված խնձորի վրա,
Ինչպես որ Երկրի կիսագնդերին,
Լեռնաշխթաներ կան յուրահատեսակ,
Քարափնե~ր ու վիհ,
Ծովե~ր ու ծոցեր
Եվ , դժբախտաբար, սահմանագծե~ր...