ԴՈՒՆ Է'Ն ԳԼԽԵՆ ԻՄԱՍՏՈՒՆ ԻՍ

Դուն է'ն գըլգխեն իմաստուն իս, խիլքդ հիմարին բաբ մի' անի,
Էրազումը տեսածի հիդ միզի մե հեսաբ մի' անի,
Յիս խոմ է'ն գըլխեն էրած իմ, նուրմեկանց քաբաբ մի' անի,
Թե վար, գիդիմ, բեզարիլ իս, ուրիշին սաբաբ մի' անի:

Չըկա քիզ պես հուքմի-հեքիմ, դուն Րոստոմի Զալ, թա'քավուր,
Ասկըդ ասկերումը գոված` հա'մ դուն իս գոզալ, թա'քավուր,
Թե էսանց էլ սուչ ունենամ` արա տալ, թա'քավուր,
Մըտիկ արա քու Ստեղծողին` նահախ տիղ ղազաբ մի' անի:

Յարալուն հեքիմ էնդուր գուզե` դիղ տալու է, ցավ տալու չէ,
Քանի գուզե արբաբ ըլի` ղուլը աղին դավ տալու չէ,
Դուն քու սիրտը իստակ պահե, յադի խոսկը ավտալու չէ,
Ասծու սերը կանչողի պես դըռնեմեդ ջուղաբ մի' անի:

Ամեն մարթ չի' կանա խըմի` իմ ջուրը ուրիշ ջըրեն է,
Ամեն մարթ չի' կանա կարթա` իմ գիրը ուրիշ գըրեն է,
Բունիաթըս ավազ չիմանաս` քարափ է, քարուկըրեն է,
Սելավի պես` առանց ցամքիլ, դուն շուտով խարաբ մի' անի:

Քանի գուզե քամին տանե` ծովեմեն ավազ չի' պակսի,
Թեգուզ ըլիմ, թեգուզ չըլիմ` մեջլիսներուն սազ չի' պակսի,
Թե կու պակսիմ, քի'զ կու պակսիմ` աշխարիս մե մազ չի' պակսի,
Սայաթ Նովու գերեզմանը Հինդ, Հաբաշ, Արաբ մի անի: