ՀԱՐՑԱԿԱՆ ՆՇԱՆ [՞]

Դրվում է
ա. հարցական իմաստ արտահայտող դերանունների և վերաբերականների վրա:

Օրինակներ`


Մի՞թե վերջին պոետն եմ ես,
Վերջին երգիչն իմ երկրի… (Վ. Տերյան)

Դու ե՞րբ զարթնեցիր:

բ. հարցական հնչերանգով արտահայտվող ցանկացած բառի վրա:

Օրինակ`


Խլացնե՞լ սիրտը, չզգա՞լ, չընդվզե՞լ,
Մոռանալո՞ւ տալ,անգամ մոռանա՞լ: (Ս. Կապուտիկյան)