ԿԱԽՄԱՆ ԿԵՏԵՐ […] (երեք կետ)

Դրվում են նախադասության վերջում, եթե միտքը առկախ է մնում:

Օրինակ`

Հեքիաթի պես էր Անտառ էր, առու... (Վ. Տերյան)