ԲԱԶՄԱԿԵՏԵՐ [....] (չորս և ավելի կետեր)

Դրվում են մեջբերման ժամանակ խոսքի կրճատված մասի փոխարեն:

Օրինակ`


Համբոն ուզում էր.... Գիքորին տանի քաղաք.... Կինը չէր համաձայնվում: