СОГЛАСНЫЕ [з], [с], [ж], [ш].

 

Звук

Буква

[з]

Զ, զ

[с]

Ս, ս

[ж]

Ժ, ժ

[ш]

Շ, շ

Согласные [з], [с], [ж], [ш] графически обозначаются буквами զ, ս, ժ, շ. Они в слове во всех позициях произносятся одинаково.

Эти согласные по произношению соответствуют русским согласным з, с, ж, ш, например:

 • սա [са] это
 • զանգ [занг] звонок
 • այս [айс] эта, это, этот, эти
 • ազգ [азг] нация
 • ժամ [жам] час
 • ուժ [уж] сила
 • շուտ [шут] рано, скоро, быстро
 • ուշ [уш] поздно

1. Напишите прописные и строчные буквы Զ, զ Ս, ս Ժ, ժ Շ, շ

2. Прочитайте несколько раз следующие слова, перепишите в ваш словарик:

 • սեր
 • սա
 • այս
 • ժամ
 • շուտ
 • ուշ
 • սիրել
 • շեշտ [шэшт] ударение
 • զանգել [зангэл] звонить
 • ժամանակ [жаманак] 1) время 2) во врем
 • ասել [асэл] говорить, сказать я
 • ուզել [узэл] хотеть
 • սովորել [соворэл] учить, учиться
 • գիշեր [гишер] ночь
 • տեսնել [тэснэл] видеть