СОГЛАСНЫЕ: [л], [м], [н].

Звук

Буква

[л]

Լ,լ

[м]

Մ,մ

[н]

Ն, ն

Согласные [л], [м], [н] обозначаются буквами լ, մ, ն. Они в слове во всех позициях произносятся одинаково.

Эти звуки но произношению совпадают с русскими звуками л, м, н, например:

 • նա [на] Он, она, оно
 • մեկ [мэк] один
 • այն [айн] тот, та, то, те
 • անուն [анун] имя
 • ամիս [амис] месяц
 • մարտ [март] март (месяц)
 • մաս [мас] часть
 • մասին [масин] (послелог) о, об
 • լուր [лур] весть
 • լավ [лав} хороший. хорошо

Запомните, что մասին (о, об) и ժամանակ (во втором значении) - послелоги, которые всегда становятся после существительного или местоимения в род. п., например:

 • դասի մասին Об уроке
 • իմ մասին Обо мне
 • Արամի մասին Об Араме
 • դասի ժամանակ Во время урока

Исключения составляют указательные местоимения այս, այդ, այն, которые с послелогами всегда становятся в прямой форме, так как не склоняются, например:

 • այս մասին
 • այդ մասին Об этом
 • այն մասին О том
 • այս ժամանակ
 • այդ ժամանակ В это время
 • այն ժամանակ В то мремя, тогда

1) Напишите прописные и строчные буквы Լ,լ Մ,մ Ն, ն

2) Прочитайте следующие слова, перепишите и запомните их:

 • նա [на] он, она, оно
 • ամեն [амэн] каждый
 • անուն [анун] имя
 • լուր [лур] весть
 • մարտ [март] март
 • ամիս [амис] месяц
 • լուսին [лусии] луна
 • այն [aйн] тот, та, то
 • այս [айс] этот, эта, это
 • այլ [айл] другой, другая
 • լավ [лав] хороший ,хорошо
 • աշուն [ашун] осень
 • ուտել [утэл] кушать, есть
 • մոտենալ [мотэнал] приблнжаться

Прочитайте несколько раз и постарайтесь запомнить следующие словосочетания:

 • լավ լուր Хорошая весть
 • լավ անուն 1) хороишее имя, 2) доброе имя
 • լավ սովորել хорошо учиться
 • լավ տեսնել хорошо видеть
 • այն ժամանակ тогда, в то время
 • մի ժամանակ в одно время, когда-то, некогда
 • դասի ժամանակ во время урока
 • դասի մասին об уроке
 • այս գիշեր в эту ночь
 • այս ամիս в этом месяце, этот месяц
 • ուշ գիշեր поздняя ночь
 • ամեն ժամ каждый час
 • մեկ ժամ одни час
 • երկու ժամ два часа
 • մայրենի սեր материнская любовь
 • մայրենի լեզու родной язык