1. ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԾՆՆԴԵԱՆ

Խորհո՛ւրդ մեծ և սքանչելի,

Որ յայսմ աւուր յայտնեցաւ,

Հովիվքն երգեն ընդ հրեշտակս,

Տան աւետիս աշխարհի:

Ծնա՛ւ նոր արքայ

Ի Բեթղեհեմ քաղաքի.

Որդի՛ք մարդկան, օրհնեցէ՛ք,

Զի վասն մեր մարմնացաւ:

Անբաւելին երկնի և երկրի

Ի խանձարուրս պատեցաւ,

Ոչ մեկնելով ի Հօրէ`

Ի սուրբ այրին բազմեցաւ: