ՍԱՂՄՈՍ (ՃԽԸ. 1-14)

1Օրհնեցէ՛ք Տիրոջը երկնքից, օրհնեցէ՛ք նրան բարձունքներից։ 2Օրհնեցէ՛ք նրան, նրա բոլո՛ր հրեշտակներ, օրհնեցէ՛ք նրան, նրա բոլո՛ր զօրութիւններ։ 3Օրհնեցէ՛ք նրան, արեգա՛կ և լուսի՛ն, օրհնեցէ՛ք նրան, բոլո՛ր աստղեր և լոյս։ 4Օրհնեցէ՛ք նրան, երկինքների՛ երկինքներ, և ջրե՛ր՝ որ վեր էք երկնքից։ 5Օրհնեցէ՛ք անունը Տիրոջ, քանզի նա ասաց՝ և դրանք ստեղծուեցին, նա հրամայեց՝ և դրանք հաստատուեցին։ 6Նա կարգեց դրանք յաւիտեանս յաւիտենից. կարգ սահմանեց, և այն չի խախտւում։ 7Օրհնեցէ՛ք Տիրոջը երկրի վրայից, վիշապնե՛ր և բոլո՛ր անդունդներ։ 8Հուր և կարկուտ, ձիւն և սառնամանիք, հողմ ու մրրիկ, դուք, որ նրա խօսքն էք կատարում, 9լեռնե՛ր և բոլո՛ր բլուրներ, պտղաբե՛ր ծառեր և բոլո՛ր մայրիներ, 10գազաննե՛ր և ամէն տեսակ անասուննե՛ր, սողուննե՛ր և ամէն տեսակ թևաւոր թռչուննե՛ր, 11երկրի թագաւորնե՛ր՝ զօրքերով հանդերձ, իշխաննե՛ր և երկրի բոլո՛ր դատաւորներ, 12երիտասարդնե՛ր ու կոյսե՛ր, ծերե՛ր ու մանուկնե՛ր, օրհնեցէ՛ք անունը Տիրոջ։ 13Փառաւորուեց ﬕայն նրա՛ անունը. երկնքում ու երկրի վրայ է վեհութիւնը նրա։ 14Տէրը բարձրացնում է եղջիւրն իր ժողովրդի. օրհնութի՜ւն նրա բոլոր սրբերին՝ որդիներին Իսրայէլի, այն ժողովրդին, որ մօտ է Տիրոջը։