ՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ ԾՆՆԴԵԱՆ

Մեծ եւ սքանչելի խորհուրդ,

Որ այսօր հայտնվեց,

Հովիվները երգում են հրեշտակների հետ,

Ավետիս են տալիս աշխարհին:

Նոր թագավոր ծնվե՛ց

Բեթղեհեմ քաղաքում

Օրհնե՛ք մարդկանց որդինե՛ր,

Որովհետեւ նա մեզ համար մարմնացավ:

Երկնքի եւ երկրի անբավելին

Բալուլների մեջ փաթաթվեց

Հորից չբաժանվելով՝

Փառք ու պատվով սուրբ քարայրում նստեց: