ՂԱՐԱԲԱՂԻ ԲԱՐԲԱՌԸ

Ժայռի նմա՜ն է այս հին բարբառը,
Ժայռի պես կո'շտ է, չըհըղկվա'ծ.
ՈՒ ժայռի պես էլ կարծր է, համառ է,
Չի՜ պոկի նրան ոչ մի հարված.
Շուրթերի վրա այնպե'ս է բառը,
Ինչպես որ ժա՜յռն է հողում խրված...
1960թ.