ԿԱՐՈՏ

 Իմ մեջ գարնան
Հովեր կան դեռ
Գարնան արեւ
Ու գարնանաշունչ
Ծաղկած ծառեր
Կան սրտիս մեջ
Ձնծաղիկներ
Ձյունաթույր
Իմ մեջ սարերն
Իմ հայրենի
Իմ մեջ առվակն
Ու առուն
Իմ մեջ համերգն է
Հավքերի
Իմ մեջ խշշոցը
Բարդու
Իմ մեջ սիրտն է
Իմ կարոտի
Փոքրիկ մի սիրտ
Կրակոտ,
Որ ո~ւր գնա
Քե՛զ կտենչա
Դու իմ երկիր
Արեւոտ:

2003