ՉԵՄ ՄԵՂԱՆՉԵԼ

 Բացի իմ ծով, ծով մտքերից
Ու գրիչից, չունեմ ոչինչ
Բայց հանգիստ է սիրտս ամենքից.
Չեմ եղել նենգ ու կողոպտիչ,
Եղել եմ միշտ բարի, արդար
Խարազանել տմարդն ու չար
Ըմբոստնել եմ, երբ տկարին,
Խեղճին, թույլին հալածել են,
Դատավոր եմ եղել արդար,
Որի համար ես հաճախ եմ
Թանկ վճարել, սակայն երբեք
Ես չեմ լռել ու մեղանչել:

2003, Բրյուսել