ՄՈԼՈՐՅԱԼՆԵՐԻՆ

 Ես աղոթում եմ ամեն օր Աստծուն.
Կեղծ բարեպաշտ չեմ, քավ լիցի՝ բնավ
Հոգուս մեջ է այն հավերժ, անբաժան
Թե՛ աղոթքները մեր եւ թե՛ պատվիրան.
Մարդ կա ողջ օրն Աստված է կանչում
Բայց հազար մեղք է ամենուր գործում,
Եկեղեցի է հաճախում հաճախ,
Սակայն անեծք է շաղում աջ ու ձախ
Թեեւ ուզում եմ ապրել ես անկախ,
Բայց ունեմ հարկավ ամեն ինչից վախ
Քրիստոս, Աստված ես չեմ ուրանում,
Իսկ ուրացողին խիստ հանդիմանում.
Մի ազգ, մի հավատք այս է մեր ճամփան
Մոլորյալներին դարձի եմ կանչում,-
- Մեղանչեք դուք ձեր հոգով կուրացած,
Որ ներում հայցի Քրիստոս-Աստված:

2003, Բրյուսել