ԻՆՉՈ՞Ւ

 Չգիտեմ ինչո՞ւ
Ինձ մոտ ես թվում
Հարազատ ես
Թվում ինձ այնքա~ն
Ես էլ չգիտեմ,
Ես էլ չգիտեմ
Ու սարսափով եմ
Խորհում այդ մասին
Եվ աշխատում եմ
Վանել ինձանից
Ու իմ մտքերից
Քեզ, քեզ,
Որ հարազատ ես
Ու մոտ ես այնքա~ն:

1998