ԱՉՔԵՐԴ

 Աչքերդ փակիր, չտեսնեմ նրանց,
Այնտեղ հրդեհ է հասկանում ես դու,
Թող որ մենք այսօր սերը մոռանանք,
Թող որ խորհենք քիչ, երկինք վերանանք
Ամաչում եմ ես աչքերիդ նայել
Ասես հանցանք եմ գործել իմ անգին
Հեռուներին եմ հայացքս հառել,
Բայց աչքերդ ա՜խ այնտեղ է կրկին:

1966